Bồn sục Monalisa M3301

Thông số: Chất liệu: Acrylic (tăng cường sợi thủy tinh) Chức năng: 1. Hệ thống nước massage. 2. Hệ thống massage khí. 3. Bảng điều...
Xem thêm

Bồn sục Monalisa M33012

Thông số: Chất liệu: Acrylic (tăng cường sợi thủy tinh) Chức năng: 1. Hệ thống nước massage. 2. Hệ thống massage khí. 3. Bảng điều...
Xem thêm

Bồn sục Monalisa M3305

Thông số: Chất liệu: Acrylic (tăng cường sợi thủy tinh) Chức năng: 1. Hệ thống nước massage. 2. Hệ thống massage khí. 3. Bảng điều...
Xem thêm

Bồn sục Monalisa M3306

Thông số: Chất liệu: Acrylic (tăng cường sợi thủy tinh) Chức năng: 1. Hệ thống nước massage. 2. Hệ thống massage khí. 3. Bảng điều...
Xem thêm

Bồn sục Monalisa M3309

Thông số: Chất liệu: Acrylic (tăng cường sợi thủy tinh) Chức năng: 1. Hệ thống nước massage. 2. Hệ thống massage khí. 3. Bảng điều...
Xem thêm

Bồn sục Monalisa M3321

Thông số: Chất liệu: Acrylic (tăng cường sợi thủy tinh) Chức năng: 1. Hệ thống nước massage. 2. Hệ thống massage khí. 3. Bảng điều...
Xem thêm

Bồn sục Monalisa M3339

Thông số: Chất liệu: Acrylic (tăng cường sợi thủy tinh) Chức năng: 1. Hệ thống nước massage. 2. Hệ thống massage khí. 3. Bảng điều...
Xem thêm